A A A | | < wróć

Serwis bavaria24.pl należy do firmy Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. Nasza firma pecjalizuje się w odzyskiwaniu podatku dochodowego dla Polaków pracujących poza granicami Polski. Nasza oferta dotyczy rozliczenia podatku z urzędami w Anglii, Irlandii, Niemczech, Austrii i Holandii.

W roku 2011 Europejskie Centrum Podatkowe przejęło spółki: Bavaria consulting Sp. z o.o. w Warszawie oraz euro-punkt.pl Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim dokonujące zagranicznych rozliczeń podatkowych osób migrujących. W konsekwencji ECP prowadzi działalność od ponad dekady, wpierając wszelkie formy transgranicznej aktywności, od pracowników migrujących, po duże przedsiębiorstwa działające na zagranicznych rynkach, głównie w Niemczech.


Spółka jest wpisana do rejestrów osób prawnych uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego w Polsce oraz Republice Federalnej Niemiec prowadzonych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych oraz Izbę Doradców Podatkowych Brandenburgii (Steuerberaterkammer Brandenburg).

Dzięki profesjonalnej znajomości prawa podatkowego, uzyskiwany przez nas zwrot podatku jest najwyższy z możliwych przewidzianych prawem, a terminy zwrotu podatku na konta naszych klientów najkrótsze. Proces zwrotu podatku odbywa się zawsze przy zaangażowaniu doradcy podatkowego oraz odpowiedniego urzędu.

Nie przekazujemy poufnych informacji klientów żadnym podmiotom prowadzącym działalność w Polsce ani polskim urzędom.

Kompleksowo dokonujemy wszelkich niezbędnych formalności związanych z odzyskaniem podatku z zagranicy: od pomocy w wypełnianiu i kompletowaniu dokumentów, poprzez bezpłatne odzyskanie kart podatkowych od pracodawcy aż do przelewu pieniędzy z zagranicznego urzędu na rachunek bankowy klienta. Nie pobieramy zaliczki przy składaniu dokumentów.euro-punkt.pl on Facebook