A A A | | < wróć

10.05.2017 - Wzrosną stawki na holenderskich budowach

Związki zawodowe CNV Vakmensen i FNV porozumiały się z pracodawcami w sprawie nowego układu zbiorowego pracy dla branży budowlanej i infrastrukturalnej.

 Uzgodnienia liderów związkowych z pracodawcami muszą jeszcze zostać zaakceptowane przez członków wymienionych związków. Porozumienia dotyczą m.in. podwyżki płac. W 2017 r. wynieść ma ona 1 proc., a w 2018 r. 0,75 proc. Ponadto pracodawcy zobowiązali się do zwiększenia o 5 euro miesięcznie swojego wkładu w opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne pracownika.

 Nowe porozumienie dotyczy około 100 tys. pracowników branży budowlanej i obowiązywać będzie do 1 kwietnia 2018 r. Liderzy związkowi zapowiedzieli, że w ramach negocjacji kolejnego układu zbiorowego będą chcieli poruszyć m.in. kwestię zbyt częstego korzystania przez pracodawców z elastycznych form zatrudnienia.euro-punkt.pl on Facebook