A A A | | < wróć

01.04.2016 - POLSKA | Zmiany w delegowaniu pracowników

W tej chwili to właśnie Polska deleguje najwięcej pracowników do pracy za granicę. Może się to zmienić, kiedy w życie wejdą w maju nowe przepisy. W teorii nowa ustawa ma chronić pracowników. Jak będzie w praktyce? Już teraz jest sporo wątpliwości.

          W 2014 r. jako pracownicy delegowani pracowało w UE ponad 425 tys. osób – to oficjalne dane przedstawione przez ZUS. Tyle bowiem wydano poświadczeń ubezpieczenia społecznego dla pracowników delegowanych. Ile osób pracowało w ten sposób w ubiegłym roku, jeszcze nie podano, ale wszystko wskazuje na to, że była to jeszcze większa grupa. Pracodawcy chwalą sobie tą formę zatrudniania, ponieważ w ten sposób unikają płacenia wysokich składek. A pracownik wykonując pracę za granicą jest nadal ubezpieczony. Tymczasem nowa, przygotowywana właśnie dyrektywa zakłada, że składkę ubezpieczeniową trzeba będzie płacić wg przepisów kraju, w którym faktycznie dana osoba pracuje. To z kolei oznacza, że delegowanie pracowników stanie się dla polskich pracodawców nieopłacalne.

       Z delegowania pracowników korzystają nie tylko agencje zatrudnienia, ale także duże firmy, np. budowlane. Po zmianie przepisów, koszty takiej formy zatrudnienia znacząco wzrosną i przestanie być ona opłacalna. Niewykluczone, że będzie to oznaczało rezygnację z części kontraktów przez firmy, co z kolei doprowadzi do spadku zatrudnienia i zwiększenia bezrobocia.

MarSo

http://pracainauka.pl/aktualnosci/zmiany-w-delegowaniu-pracownikoweuro-punkt.pl on Facebook