A A A | | < wróć

02.07.2010 - Nie wszystkim pracownikom pracującym sezonowo w Niemczech przysługuje zwrot nadpłaconego podatku.

Taka sytuacja może mieć miejsce, gdyż niemieckie prawo przewiduje opodatkowanie dochodów niektórych pracowników zryczałtowanym podatkiem dochodowym (niem. Pauschalierung der Lohnsteuer).

Taka możliwość dotyczy również pracowników, których zatrudnienie jest tymczasowe (krótkoterminowe), w tym pracowników sezonowych. Różnica w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych polega na tym, że podatek zryczałtowany jest podatkiem pracodawcy i to pracodawca ponosi jego ciężar. Natomiast pracownikom opodatkowanym na zasadach ogólnych pracodawcy potrącają podatek z wynagrodzenia, który stanowi niejako zaliczkę na poczet zobowiązania rocznego, które powstaje po złożeniu zeznania podatkowego (potocznie zwanym również wnioskiem o zwrot podatku). Podatek potrącony z wynagrodzenia pracowników opodatkowanych na zasadach ogólnych jest podatkiem tych pracowników – może być zatem rozliczony na koniec roku.

W związku z powyższym, pracownicy opodatkowani ryczałtowo nie mają prawa ani obowiązku do wykazania tak opodatkowanych dochodów w zeznaniu rocznym, nie przysługuje im w związku z tym zwrot podatku.euro-punkt.pl on Facebook