A A A | | < wróć

19.01.2010 - Mniej pieniędzy z zagranicy

Z wyliczeń Narodowego Banku Polskiego wynika, że ubiegłym roku wartość środków pieniężnych przesłanych przez pracujących za granicą Polaków do rodzin w Polsce znacznie spadła - bo aż o 20%.

 

Wartość przekazanych w 2008 roku pieniędzy wyniosła 3,9 miliarda euro, natomiast w trzech kwartałach 2009 r. polscy emigranci przesłali do Polski zaledwie 2 7 mld euro. Mimo, że raport nie zawiera informacji o ostatnim kwartale, eksperci szacują znacznie gorszy wynik za ten okres w porównianiu do 2008.

 

Ten znaczny spadek przekazywanych środków to kolejne echa kryzysu gospodarczego, który doknął światową gospodarkę w ubiegłym roku.euro-punkt.pl on Facebook