A A A | | < wróć

21.07.2010 - Dowiedz się z jakich świadczeń możesz skorzystać pracując w Wielkiej Brytanii.

Brytyjskie prawo podatkowe zasadniczo nie przewiduje wspólnego opodatkowania małżonków (lub partnerów), niemniej przebywanie w związku małżeńskim (lub innym związku) może mieć znaczenia dla prawa do pewnych świadczeń (benefits) / ulg podatkowych (tax credits).

 

Z kolei fakt posiadania dzieci (ściślej: utrzymywanie dzieci) może w określonych sytuacjach prowadzić do pewnych korzyści podatkowych / prawa do zasiłków.

Potencjalnie osoba pracująca w Wielkiej Brytanii oraz posiadająca dziecko w Polsce może mieć prawo do:

  • Child Benefit (zasiłek rodzinny),
  • Child Tax Credit (ulga podatkowa na dziecko).

 

Prawo do ww. świadczenia lub ulgi uzależnione jest od wielu czynników, między innymi charakteru pobytu w Wielkiej Brytanii, charakteru zatrudnienia, okresu zatrudnienia, faktu pobierania podobnych świadczeń w kraju, liczba i wiek dzieci.

 

Przed ubieganiem się o jakiekolwiek świadczenia należy złożyć wniosek o numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number, w skrócie NINO).

 

Wniosek o Child Benefit składa się do Child Benefit Office (Washington), natomiast wniosek o Child Tax Credit do Tax Credit Office (Preston). Potrzebnymi informacja będą również: informacje o dochodach (P60 / pay splips) i/lub otrzymywanych świadczeniach, oryginał europejskiego aktu urodzenia, nr brytyjskiego rachunku bankowego.

Małżonkowie (lub osoby pozostające w innym związku) składają jeden wspólny wniosek o Child Tax Credit.

 

Więcej informacji na temat zasiłków można otrzymać w lokalnym Citizens Advice Bureau lub dzwoniąc na infolinię brytyjskiego urzędu skarbowego: Tax Credit Helpline (+ 44) 289 053 8192 lub 0845 300 900.euro-punkt.pl on Facebook