A A A | | < wróć

12.07.2010 - Czy rozliczając się w Polsce należy uwzględnić dochody osiągnięte w Anglii?

Kwota, którą uzyskuje się tytułem rozliczenia nadpłaty podatku dochodowego z Anglii (zwrot podatku) nie stanowi dochodu i nie należy jej wykazywać w rocznym zeznaniu podatkowym.

 

Zasadniczo w przypadku dochodów z pracy przychodem jest wynagrodzenie brutto (tj. kwota należnego wynagrodzenia przed potrąceniami, głównie składkami na ubezpieczenie społeczne, podatkami), niemniej od dnia 1 stycznia 2007 r. dochody z pracy uzyskiwane z Wielkiej Brytanii są zwolnione z opodatkowania w Polsce na mocy Konwencji między Rzeczpospolita Polską a Zjednoczony Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych.

Niemniej jednak, należy pamiętać, iż powyższe zwolnienie jest zwolnieniem z zastrzeżeniem progresji, tzn. podatnik ma obowiązek uwzględniania tych dochodów dla potrzeb określenie stawki należnego podatku od dochodów opodatkowanych w Polsce. Więcej informacji na ten temat może udzielić  polski doradca podatkowy.euro-punkt.pl on Facebook