A A A | | < wróć

13.08.2010 - Bogaty kraj = wysokie świadczenia

NORWEGIA | Polacy podejmujący legalną pracę w Norwegii nabywają prawa do różnych świadczeń oferowanych przez tamtejszy system socjalny. Największą popularnością wśród naszych rodaków cieszy się zasiłek rodzinny i opiekuńczy.

 

Norwegia w porównaniu z Wielką Brytanią nie posiada aż tylu różnych świadczeń, z których mogliby skorzystać nasi rodacy zatrudnieni w tym kraju. Nie znaczy to jednak, że nie można tam liczyć na pomoc państwa. Wręcz przeciwnie. Już z samych zasiłków wypłacanych z tytułu posiadania dzieci można wyciągnąć ponad 4 tys. koron miesięcznie.

 

970 koron miesięcznie

            Polacy zatrudnieniu w Norwegii lub prowadzący w tym kraju działalność gospodarczą mają prawo do zasiłku rodzinnego na dzieci. Świadczenie w wysokości 970 koron miesięczne wypłacane jest do czasu, aż twoja pociecha nie ukończy 18 lat. Barnetrygd przysługuje na każde dziecko w rodzinie i wypłacany jest niezależnie od wysokości dochodów rodziców. Starania o ten zasiłek należy rozpocząć od wypełnienia wniosku „Soknad om barnetrygd”. Formularze w języku norweskim i angielskim można otrzymać i złożyć w lokalnym urzędzie trygdekontoret.

            Jeśli twoja pociecha mieszka razem z tobą w Norwegii, musisz dołączyć tylko pozwolenie na pobyt (oppholdstilatelse) i numer personalny dziecka (fodselsnummer). Jeżeli jednak syn lub córka przebywają w Polsce, trzeba przedstawić ich akt urodzenia i zaświadczenie o wspólnym miejscu zamieszkania w kraju. Chodzi o to, by twój adres w Polsce był taki sam, jak miejsce zameldowania dziecka. Wszystkie dokumenty należy przetłumaczyć na język norweski lub angielski. Listę papierów niezbędnych do załatwienia sprawy zamykają: kopie kontraktu z norweskim pracodawcą (lub potwierdzenie o prowadzeniu działalności gospodarczej) i karty podatkowej (skattekort) oraz numer konta bankowego w Norwegii. Na decyzję o przyznaniu świadczenia trzeba czekać niekiedy nawet 10 miesięcy. Dobra wiadomość jest jednak taka, że zasiłek rodzinny wypłacany jest także wstecz, od momentu podjęcia pracy w Norwegii.

 

Zasiłek opiekuńczy

            Innym interesującym z punktu widzenia polskiego pracownika w Norwegii świadczeniem jest kontantstotte – zasiłek opiekuńczy na dziecko do trzeciego roku życia. Wypłacany jest on przez 23 miesiące od momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Warunki i dokumenty niezbędne do uzyskania tego świadczenia są podobne jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Istotną kwestią w przypadku starań o to świadczenie jest to, by twoja pociecha nie uczęszczała do państwowego przedszkola w pełnym wymiarze godzin. Inny jest też formularz, jaki należy wypełnić (kontantstotte). Maksymalna kwota tego świadczenia wynosi 3303 korony (miesięcznie), a jej wysokość zależy od liczby godzin pracy w tygodniu.

            Niestety, możliwość korzystania z zasiłku opiekuńczego przez Polaków jest obecnie zagrożona. Norweska Partia Postępu Fremskrittspartiet chce ograniczyć dostęp imigrantów do tego świadczenia. Według projektu przygotowywanego przez polityków tego ugrupowania, prawo do zasiłku opiekuńczego miałoby przysługiwać wszystkim osobom posiadającym norweskie obywatelstwo oraz cudzoziemcom mieszkającym w tym kraju powyżej 10 lat. Wprowadzenie tych przepisów w życie pozbawiłoby tego świadczenia większość Polaków. Projekt nowych regulacji ma trafić do parlamentu jesienią tego roku.

            O dodatkowe pieniądze mogą się też starać samotni rodzice zatrudnieni w Norwegii. Ojcu lub matce wychowującym w pojedynkę dzieci w wieku 1-3 lat przysługuje tam specjalny dodatek småbarnstillegg w wysokości 970 koron miesięcznie. W ten sposób samotna matka z dwójką dzieci dostanie w Norwegii 1940 koron z tytułu świadczenia rodzinnego plus 970 koron dodatku. Razem da to kwotę 2910 koron miesięcznie.

 

Zasiłek dla bezrobotnych

            Nasi rodacy zatrudnieni w krainie fiordów mogą też liczyć na pomoc państwa w przypadku utraty pracy. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii przysługuje już po przepracowaniu w tym kraju 8 tygodni. Dotyczy to pracy na pełnym etacie, w okresie ostatnich 12 tygodni. Świadczenie dla bezrobotnych wypłacane jest przez trzy miesiące (lub dłużej, zależnie od stażu pracy). Warunkiem otrzymania pieniędzy jest przesyłanie do urzędu kart meldunkowych. Należy to robić co 14 dni.

            Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi przeciętnie 62,4 proc. ostatniego dochodu brutto, a więc przed potrąceniem podatku. Jeżeli spoczywa na tobie obowiązek alimentacyjny lub masz na utrzymaniu dzieci w wieku poniżej 18 lat, otrzymasz jeszcze dodatek wynoszący 17 koron dziennie na każde dziecko. Jeżeli oboje rodzice pobierają zasiłek dla bezrobotnych, dodatek na dziecko będzie wypłacany tylko jednemu z nich.

Maciej Sibilak

 

Źródło: "Praca i nauka za granicą", wyd. nr 170 (26.07-08.08.2010) euro-punkt.pl on Facebook